Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

laetitia77
15:32
(...) trzeba włożyć dużo energii, by móc żyć tak, jak się chce. Czasem oznacza to posprzątanie kuchni, znalezienie pracy czy skończenie książki. I chociaż wiemy, że w ogólnym rozrachunku chcemy być ludźmi, którzy uprawiają sport, jedzą zdrową, ekologiczną żywność i czytają tylko książki z wyższej półki, to w tym mikromomencie, kiedy trzeba podjąć konkretną decyzję, łatwiej jest odpalić komputer, sprawdzić co się dzieje na Fejsie, czy zacząć grać w grę.

A kiedy podejmujesz łatwe decyzje, jedną po drugiej, to kreujesz sobie życie, którego tak naprawdę nie chcesz.

— Wywiad z Natanem Hillem, autorem książki "Niksy", Zwierciadło październik 2017
Reposted fromvaka vaka

March 25 2014

laetitia77
19:07

January 03 2014

laetitia77
23:00
Wonderland. A photo series of an abandoned under-construction theme park in China which was supposed to be the largest in Asia. Now it is just overburdened with symbolism and metaphor.
Reposted fromshakeme shakeme viafajnychnielubie fajnychnielubie
laetitia77
22:58
2088 c809 420
Reposted fromfelicka felicka viaSTWRSK STWRSK

November 04 2013

laetitia77
10:26
5640 9c87 420
Reposted fromfau fau viaciarka ciarka

August 14 2013

laetitia77
16:12

August 10 2013

laetitia77
09:17
3812 4d8c 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour

July 02 2013

laetitia77
12:52
7873 5f4a 420
Rapa Nui 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoll oll

June 26 2013

laetitia77
08:27
5616 0db0 420
Reposted bymy-lifejardinettesniezka

June 13 2013

laetitia77
19:36
Kiedy zatrzymam się, jeśli spojrzę w głąb siebie, szaleję. Jest tego taki natłok, rozrywa mnie we wszystkie strony, rozciąga, napina ku horyzontom zbyt dalekim, żeby je dosięgnąć.
— Sylvia Plath
Reposted fromtove tove viaciarka ciarka
laetitia77
19:22
Mongolian Landscape 
Where Mongolia, China, Kazakhstan, and Russia meet at 3 kilometers.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapatidaga patidaga

May 31 2013

laetitia77
20:45
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viavaka vaka

May 29 2013

laetitia77
08:23
9489 4a46

May 27 2013

laetitia77
11:44
8370 936f 420
Reposted fromtola tola

May 25 2013

laetitia77
08:05
laetitia77
07:54
«Cette loi, c'est l'intelligence. La bêtise, c'est l'exclusion. Les débats ont réveillé l'homophobie, l'hypocrisie, symptomatiques d'une peur plus générale. Mais le mariage pour tous déplace la norme. Ça devient anormal d'être homophobe.»

May 24 2013

laetitia77
08:36
4159 b26a 420
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viavaka vaka
laetitia77
08:29
This church was built about 200 years ago on the banks of Hemavathi River near Hassan, India. About 25 years before, Gorur Dam was built, and every year the monsoons fill up the reservoir and flood the church, submerging it. Every Cycle takes away part of this holy place until nothing will remain. Hopefully this picture would provide a view of what man makes and how nature takes it away. (© Gurdyal Singh/National Geographic Traveler Photo Contest)
laetitia77
08:21
9843 ff39
nadchodzi re wo lu cja
laetitia77
08:14
pilates is easy.... until you do it right
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl